Hvad koster et medlemskab?

Et medlemskab koster 75 kr. årligt og dækker en familie (2 personer).

Medlemskabet dækker udgiften til porto og administration.

Prisen for deltagelse i foreningens arrangementer svinger fra gang til gang, afhængig af smagningens art samt typen af tilbehør til ganen, således at det enkelte arrangement hviler i sig selv.

Foreningens fornemste opgave er at skaffe medlemmerne størst mulig vinmæssig nydelse til den lavest opnåelige pris.

Sådan bliver du medlem:

Kontakt formand Thomas Jørgensen på tlf. 98 138274 eller send en mail til thoeljo@stofanet.dk